Luật Thiên Phúc

Thủ tục giải thể công ty mới nhất

 1. - Cập nhật:
 2. 1,061

Doanh nghiệp giải thể là điều không ai mong muốn nhưng có thể vì nhiều lý do khác nhau doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện giải thể. Vậy khi doanh nghiệp giải thể cần phải làm gì? Thủ tục giải thể phải thực hiện như thế nào? Cần chuẩn bị những gì? Là đại đa số các câu hỏi doanh nghiệp khi làm thủ tục giải thể điều có điều thắc mắc. Để giúp các doanh nghiệp có thể thực hiện được thủ tục giải đơn giản nhất Luật Thiên Phúc xin được phép đưa ra quy trình thủ tục để giải thể công ty như sau:

luat-thien-phuc-vn-Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty mới nhất

1. Khi nào công ty phải làm thủ tục giải thể?

Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện giải thể theo quy định, ngoài ra còn một số trường hợp công ty thực hiện giải thể tự nguyện như sau:

 • Công ty hoạt động không hiệu quả dẫn đến phải giải thể;
 • Do có xung đột về lợi ích trong công ty trong thời gian dài không thể giải quyết được dẫn đến việc giải thể;
 • Do người lãnh đạo công ty không thể tiếp tục lãnh đạo mà không tìm được người thay thế dẫn đến phải giải thể.
 • Và còn rất nhiều trường hợp khác dẫn đến việc công ty phải thực hiện thủ tục giải thể.

2. Trình tự thực hiện thủ tục giải thể công ty

 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì khi doanh nghiệp là thủ tục giải thể phải thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh trước rồi sau đó mới đến cơ quan quản lý thuế. Đây là điểm mới trong quy định giải thể công ty so với Luật Doanh nghiệp 2014.

Sau đây Luật Thiên Phúc sẽ giới thiệu quy trình giải thể doanh nghiệp theo các bước sau:

2.1 Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp và nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các yếu tố sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

2.2 Bước 2: Gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan có liên quan

Gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).
 • Trong thời gian 07 ngày làm việc Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Gửi thông báo đến cơ quan hải quan:

 • Doanh nghiệp tiến hành gửi thông báo đến cơ quan hải quan để xác nhận tình trạng có hay không có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu và các nghĩa vụ về thuế đối với cơ quan hải quan.
 • Cơ quan hải quan sau khi nhận được thông báo giải thể của doanh nghiệp tiến hành xác nhận nghĩa vụ về hải quan cho doanh nghiệp giải thể.

Gửi thông báo đến cơ quan bảo hiểm:

 • Doanh nghiệp gửi thông báo giải thể đến cơ quan bảo hiểm để làm nghĩa vụ chốt bảo hiểm và sổ bảo hiểm.

Thông báo đến người lao động:

 • Doanh nghiệp tiến hành thông báo việc giải thể đến người lao động nhằm đảm bảo các quyền lợi của người lao động trong công ty.

Niêm yết công khi tại trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2.3 Bước 3: Làm việc với cơ quan thuế

Sau khi phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế thì doanh nghiệp tiến hành làm việc với cơ quan thuế về các nghĩa vụ phải thực hiện như sau:

 • Thực hiện kiểm tra, đối chiếu tờ khai, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán,chứng từ kế toán… đối với cơ quan thuế.
 • Đối chiếu hóa đơn và hủy hóa đơn còn lại đối với cơ quan thuế.
 • Nộp bổ sung những tờ khai còn thiếu hoặc chưa nộp cho có quan thuế.
 • Thực hiện các nghĩa vụ về tiền thuế phải nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) đối với cơ quan thuế. Ký biên bản xử phạt và quyết định xử phạt (nếu có)

Sau khi đã thực đối chiếu và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, cơ quan thuế tiến hành gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp đối với cơ quan đăng ký kinh doanh.

2.4 Bước 4: Thực hiện nộp hồ sơ lần thứ 2 tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh gồm những hồ sơ sau:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

3. Những lưu ý sau khi giải thể doanh nghiệp

 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định.
 • Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trước.
 • Thanh toán đầy đủ các khoản nợ của công ty như: Nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, nợ thuế và các khoản nợ khác.

4. Những việc bị cấm sau khi giải thể công ty

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Như vậy từ những chia sẻ trên Luật Thiên Phúc đã giới thiệu đến khách hàng toàn bộ quy trình để có thể thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Khách hàng có thể tham khảo và thực hiện.

CÔNG TY LUẬT THIÊN PHÚC

LUẬT THIÊN PHÚC với phương châm “Chất lượng tạo nên giá trị” Luật Thiên Phúc sẽ là một trong những nhân tố góp phần tạo nên thành công của khách hàng.

Thông tin liên hệ

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.
Bài viết cùng chủ đề