Luật Thiên Phúc

Chuyển đổi loại hình công ty luật

 1. - Cập nhật:
 2. 1,001

Trên thực tế, nhiều công ty hành nghề luật muốn thay đổi loại hình doanh nghiệp của mình bởi qua quá trình hoạt động và phát triển, họ có những thay đổi về nhân sự hoặc bất kì lý do gì khiến công ty của họ hoạt động phát triển tốt hơn, hiệu quả hơn. Hiện nay, công ty luật được thành lập dưới mô hình công ty TNHH hoặc công ty hợp danh. Vậy, có được đổi loại hình doanh nghiệp đối với công ty luật được không? Hãy cùng Luật Thiên Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 1. Căn cứ pháp lý
 • Luật Luật sư 2006;
 • Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.
 1. Điều lệ công ty luật gồm những gì?

Theo Điều 7 Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định về Điều lệ công ty luật:

Điều lệ công ty luật gồm những nội dung chính sau đây:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở;
 2. Loại hình công ty luật;
 3. Lĩnh vực hành nghề;
 4. Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);
 5. Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên;
 6. Điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);
 7. Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành;
 8. Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 9. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);
 10. Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản;
 11. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật.

Điều lệ công ty luật phải có chữ ký của luật sư chủ sở hữu hoặc của tất cả luật sư thành viên.”

 • Quy định về chuyển đổi loại hình công ty luật

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 123/2013/NĐ-CP như sau:

“1. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật hợp danh. Công ty luật hợp danh có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn.”

Như vậy, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc hai thành viên trở lên) đều có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật hợp danh và ngược lại.

 1. Hồ sơ chuyển đổi công ty luật

Khoản 2 Điều 14 Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định hồ sơ chuyển đổi công ty luật gồm có:

– Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật được chuyển đổi;

– Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi;

– Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật được chuyển đổi;

– Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản sao Thẻ luật sư của các luật sư thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật chuyển đổi;

– Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở.

 1. Địa điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ chuyển đổi công ty luật được gửi đến Sở Tư pháp nơi công ty luật chuyển đổi đăng ký hoạt động.

 1. Thời hạn nhận kết quả

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 1. Công bố nội dung đăng ký hoạt động

Thủ tục công bố nội dung đăng ký hoạt động của công ty luật chuyển đổi được thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật luật sư.

Theo Điều 38 Luật Luật sư 2006 quy định công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động hoặc báo chuyên ngành luật trong ba số liên tiếp về những nội dung chính sau đây:
a) Tên tổ chức hành nghề luật sư;
b) Địa chỉ trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh, văn phòng giao dịch;
c) Lĩnh vực hành nghề;
d) Họ, tên, địa chỉ, số Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư là Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật và các thành viên sáng lập khác;

đ) Số Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động, ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động.
2. Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải công bố những nội dung thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định tại khoản 1 Điều này
.”

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.
Bài viết cùng chủ đề