Luật Thiên Phúc

Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông công ty cổ phần

 1. - Cập nhật:
 2. 1,052

Cổ đông công ty cổ phần phải được thay đổi trong trường hợp hết 90 ngày mà chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ số cổ phần đăng ký mua. Vậy sau khi hết 90 ngày mà cổ đông sang lập chưa thanh toán nghĩa vụ thì thủ tục thực hiện như thế nào? Luật Thiên Phúc xin được giới thiệu đến khách hàng thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập như sau:

luat-thien-phuc-vn-Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông công ty cổ phần

1. Khi nào cần thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần?

 • Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy sau thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà các cổ đông sáng lập chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì doanh nghiệp tiến hành thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh.

2. Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập

2.1 Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ sau khi thực hiện thay đổi cổ đông sáng lập:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, trong đó không bao gồm thông tin về cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua.
 • Giấy ủy quyền và giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thay thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập.

2.2 Nộp hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ doanh nghiệp tiến hành nộp đến cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua các cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh;
 • Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp thông qua mạng điện tử trên cổng thông tin quốc gia (phổ biến nhất hiện nay).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin của cổ đông sáng lập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trình trạng của các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua

Sau thời gian 90 ngày cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì thực hiện theo quy định sau đây:

 • Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;
 • Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;
 • Cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

Lưu ý:

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được bán hết trong thời hạn này; đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.
 • Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước ngày công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo quy định.

Như vậy Luật Thiên Phúc đã giới thiệu đến khách hàng quy trình thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần và những lưu ý khi thực hiện. khác hàng có thể tham khảo và thực hiện.

CÔNG TY LUẬT THIÊN PHÚC

LUẬT THIÊN PHÚC với phương châm “Chất lượng tạo nên giá trị” Luật Thiên Phúc sẽ là một trong những nhân tố góp phần tạo nên thành công của khách hàng.

Thông tin liên hệ

 

 

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.
Bài viết cùng chủ đề