Luật Thiên Phúc

Chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

 1. - Cập nhật:
 2. 999

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, việc chuyển nhượng một phần dự án là hoạt động diễn ra thường xuyên tại các doanh nghiệp. Bởi lẽ, xuất phát từ nhu cầu thay đổi một phần mục đích kinh doanh là thu hẹp hoặc mở rộng lĩnh vực mới hoặc do ý chí khách quan của doanh nghiệp nên dẫn đến việc chuyển nhượng này. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng một phần dự án đầu tư một cách chuẩn chỉnh thì không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ quy định của pháp luật. Do đó, Luật Thiên Phúc sẽ hướng dẫn cho quý khách biết trình tự thực hiện thủ tục này như thế nào? phải đáp ứng điều kiện ra sao? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Thiên Phúc nhé.

Chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

 1. I. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN ĐẦU TƯ?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật đầu tư 2020 quy định: “nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho các nhà đầu tư khác” nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo đó, cũng tương tự như việc chuyển nhượng toàn bộ một dự án đầu tư, việc chuyển nhượng một phần dự án cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động;
 • Nếu nhà đầu tư nước ngoài là bên nhận chuyển nhượng một phần dự án đầu tư thì phải đáp ứng điều kiện:
 • Đảm bảo đủ điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

và phải thực hiện thủ tục: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Cơ quan đăng ký đầu tư;

 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;
 • Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);
 • Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

 

 1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG

Trường hợp đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại mục “I. Điều kiện chuyển nhượng một phần dự án đầu tư” nói trên, trình tự thực hiện thủ tục chuyển nhượng được thực hiện như sau:

 • Đối với dự án đầu tư mà nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án và dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 • Bước 1: Thỏa thuận về nội dung phần chuyển nhượng và giá trị chuyển nhượng;
 • Bước 2: Tiến hành cuộc họp nội bộ: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên…về nội dung chuyển nhượng và thông qua quyết định
 • Bước 3: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý các khu công nghiệp…nơi tổ chức kinh tế của bên chuyển nhượng đặt làm trụ sở chính (áp dụng đối với bên nhận chuyển nhượng là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)
 • Bước 4: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thành viên góp vốn, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có))
 • Bước 5: Điều chỉnh dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng một phần dự án (điều chỉnh tên nhà đầu tư, mục tiêu dự án, quy mô…

 

 • Đối với chuyển nhượng một phần dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định nói trên:

Việc chuyển nhượng một phần dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

III. HỒ SƠ THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

 • Hồ sơ xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có), bao gồm:

– Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (nêu rõ chuyển nhượng một phần dự án đầu tư);

– Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư (nếu có);

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng một phần dự án đầu tư;

– Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần dự án đầu tư;

– Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

– Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);

– Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất có kiểm toán; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

 • Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bao gồm:

 

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông… của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình lý do điều chỉnh dự án đầu tư (do chuyển nhượng một phần dự án đầu tư);
 • Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh.

 

 • Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, bao gồm:
 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Văn bản kê khai (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).
 1. MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng một phần dự án đầu tư, trước khi điều chỉnh dự án đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc các trường hợp sau đây:

+ Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30ha;

+ Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

+ Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có);

+ Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

 • Thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nói trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Kê khai và nộp đầy đủ khoản thuế liên quan đến việc chuyển nhượng theo giá trị của lần chuyển nhượng tại cơ quan Thuế.

Trên đây, Luật Thiên Phúc đã hướng dẫn quý khách toàn bộ nội dung liên quan đến việc thực hiện chuyển nhượng một phần dự án đầu tư. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung chưa rõ, quý khách hàng có thể liên hệ Luật Thiên Phúc để được hỗ trợ và tư vấn một cách nhanh chóng nhất.

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.
Bài viết cùng chủ đề